Andmekaitse

Sinu privaatsuse ja isikuandmete kaitse on meile tähtis. Registripidajana vastutame kõigi sinu esitatud isikuandmete, nime, aadressi, e-postiaadressi ja telefoninumbri eest. Me kasutame sinu isikuandmeid vastavalt andmekaitseseadusele. Me kogume isikuandmeid vaid siis, kui see on vajalik ning kogume vaid neid andmeid, mida vajame tehes sinuga äri. Aktsepteerides seda andmekaitsealast käitumist internetileheküljel, sooritades ostusid või esitades isikuandmeid, nõustud oma isikuandmete töötlemisega allpool kirjeldatud viisil.

1. REGISTRIPIDAJA

Screen365 (Y-Tunnus: 0000000-0)
Mannerheimintie 1
00100, Helsinki

2. REGISTRIASJADEGA TEGELEV INSTANTS

Screen365 (Y-Tunnus: 0000000-0)
Mannerheimintie 1
00100, Helsinki

3. REGISTRI NIMETUS

Kliendiregister

4. REGISTRI KASUTUSOTSTARVE

Isikuandmeid töödeldakse seoses tellimise, arveldamise, kliendikontaktide, asjaajamise, kliendiküsitluste, teenusearenduse, aruandluse, turunduse ning muude kliendisuhete arendamisega seotud toimingutega.

5. REGISTRI ANDMESISU

Kliendi ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamisaadress, telefoninumber ja e-postiaadress.

6. REGISTRIANDMETE INFOALLIKAS

Isikuandmeid saadakse kliendilt endalt, kui sooritatakse ostusid internetikaupluses.

7. ANDMETE LOOVUTAMINE

Andmeid ei loovutata kolmandatele osapooltele.

8. REGISTRI KAITSE

Kliendiregistrit peetakse ülal tehnilise salvestisena. Andmesüsteem on kaitstud selleks ettenähtud tehniliste vahenditega väljastpoolt sissemurdmise eest. Registrit kasutavad ainult need isikud, kelle ametikohustuste hulka see kuulub.

9. KONTROLLI-, KEELAMIS- JA PARANDUSÕIGUS

Kliendil on vastavalt isikukaitseseadusele õigus kontrollida, milliseid teda puudutavaid andmeid on registrisse salvestatud. Kontrollimisnõue tuleb saata registriga tegelevale instantsile ning see peab olema kirjalik ja allakirjutatud. Registripidaja võib nõuda andmete esitamise eest mõistlikku tasu, kui klient kasutab oma kontrollimisõigust sagedamini kui kord aastas.

Sivusto on demo-tilassa. Tilauksia ei käsitellä. Sait on demorežiimis. Tellimusi ei töödelda. Peida